Hizmetlerimiz

Okul İçi ve Dışı Geziler

Çocuklar için fantastik bir yolculuk: Prontokids Turları - Turizm Günlüğü

Okul gezilerinin amaçları: 
Öğrencilerin seviyelerine uygun ola bilgi, görgü ve yeteneklerini geliştirmek; yaparak yaşayarak öğrenmelerine imkan vermek ve derslerin uygulama ortamında yapılmasını sağlamak; onlara çevrelerini, toplumun sosyal, kültürel ve ekonomik değerlerini tanıtmak, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından izletmek amacıyla yakın çevre ve yurt içi geziler ile diğer ülke ve toplumları tanıtmak üzere yurt dışı geziler düzenlenebilir.

Gezi planları kaç gün önceden okul müdürlüğüne verilir: 
Rrehber öğretmenler, ders öğretmenleri veya danışman öğretmenlerce, herhangi bir ders veya sosyal etkinlik kapsamında yapılacak etkinliklerle ilgili gezi planları, en az 7 gün önce okul müdürlüğüne verilir.

Gezilerde  öğrenci öğretmen sayısı: Okul gezilerinde, 40 öğrenciye kadar bir yönetici ve en fazla iki sorumlu öğretmen görevlendirilir.

Öğretim  programındaki geziler ne zaman yapılır: Öğretim programları kapsamında yapılacak gezilerin o ders saati içinde yapılmasına özen gösterilir. Ancak gezinin bu süreyi aşabileceği durumlarda okul yönetiminin bilgisi dahilinde ders öğretmenlerince gerekli önlemler alınır.

Sosyal Etkinlikler kapsamındaki geziler ne zaman yapılır: Sosyal etkinlikler kapsamında yapılacak geziler, dersleri aksatmayacak şekilde hafta sonu tatilleri veya bayram tatili günlerinde düzenlenir.

Okul Müdürlüğü gezi planları ile ilgili hangi işlemleri yapar: Okul müdürü, gezilerle ilgili belgeleri inceler ve yetkisinde olanları onaylar. Yetkisi dışındaki gezilerle ilgili yazıyı da en kısa sürede onay alınmak üzere il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne gönderir.

Okul müdürü hangi gezilere onay verir: Büyükşehir belediye sınırları dahil olmak üzere, il/ilçe belediye sınırları içinde yapılan ders programları kapsamındaki yıllık ders planında yer alan bilimsel inceleme, araştırma, gözlem ve uygulama gezileriyle ilgili onay okul müdürünce verilir.

İl/ilçe sınırları  içerisinde sosyal etkinlikler kapsamındaki gezilere onayı kim verir: Okulun bulunduğu il/ilçe sınırları içinde sosyal etkinlik kapsamında yapılacak gezilerle ilgili onay, okul müdürlüğünün önerisi üzerine il/ilçe millî eğitim müdürünce onay verilir.

İl sınırları  dışında sosyal etkinlikler kapsamındaki gezilere onayı kim verir: İl sınırları dışına yapılacak gezilerle ilgili onay ise il/ilçe millî eğitim müdürlüğünün önerisi üzerine mülkî amirce verilir.